L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 
Els problemes visuals més comuns: Errors de la refracció ocular.

La hipermetropia, la miopia, l'astigmatisme i la presbícia són els errors de refracció ocular. Només a Espanya, més de la meitat de la població té un o més d’un d'aquests problemes de refracció. La manera de corregir-ho és utilitzant ulleres o lents de contacte, o bé, a través de la cirurgia, la qual és cada vegada un mètode més comú.  

 

La hipermetropia

 

La hipermetropia és un error refractiu causat principalment per una longitud petita de l'ull, provocant un desenfocament de la imatge a la retina. Les persones experimenten aquest problema visual de diferents maneres segons l'edat: una persona jove el pot compensar o tenir cansament ocular, i en canvi una altra més gran començar amb problemes de visió propera, i acabar també amb dificultats en visió llunyana amb el pas de temps.

 
Miopia

La miopia és un error refractiu causat principalment per una longitud gran de l'ull, provocant un desenfocament de la imatge a la retina. Els símptomes que pateixen les persones que experimenten aquest defecte, son:  tenir la visió borrosa llunyana i haver d’entornar els ulls per enfocar; apropar-se els objectes per a veure’ls; cansament visual i mal de cap. 

Presbícia o vista cansada
 

Error refractiu causat per la pèrdua d'elasticitat del cristal·lí i els músculs que l'envolten. Les persones que experimenten aquest defecte presenten visió borrosa propera acompanyada de cansament ocular, i el símptoma més comú és haver d'allunyar el punt de lectura. Sol aparèixer a partir dels 45 anys.

 
Astigmatisme

Error refractiu causat per una toricitat (no esfericitat) dels diòptrics oculars, és a dir, una diferència de curvatura entre dos meridians perpendiculars, bàsicament de la còrnia. Les persones que experimenten aquest defecte presenten visió distorsionada a totes les distàncies. Normalment és estable durant tota la vida i pot anar acompanyat de miopia, hipermetropia i presbicia.

 

Quins tractaments es poden realitzar per a corregir els errors de refracció ocular?

 

L’oftalmòleg, després de realitzar un acurat estudi de l’ull, serà qui informarà de quins tractaments són possibles per al pacient. Els tractaments per a corregir la hipermetropia, la miopia i l'astigmatisme són:
 

  • La cirurgia làser amb LASIK i PRK. Té com a objectiu canviar les diòptries de la còrnia i enfocar la imatge correctament a la retina.
  • La cirurgia amb lents fàquiques
  • Cirurgia del cristal·lí transparent 
  • Correccions òptiques
  • Lents de contacte
 

Per la presbícia o vista cansada, les dues opcions són la cirurgia del cristal·lí transparent i les correccions òptiques.

 

Estàs pensant en operar-te la vista? Contacta amb els nostres experts per informar-te quin és el tractament més adient a les teves necessitats i gaudeix de no haver de portar més correccions òptiques. Demana visita!

 
02/10/2019