L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 
El glaucoma. Què és i quins són els seus tractaments?

El glaucoma és la principal causa de ceguera en persones de més de 60 anys i es pot prevenir sempre que es tracti d'una manera precoç i acurada.

 

El glaucoma és una malaltia que consisteix en una lesió a les fibres del nervi òptic produïda per un augment de la pressió ocular. Això és causat per un desequilibri entre la producció i el drenatge a la càmera anterior de l'ull de l’humor aquós, un líquid transparent que té la funció de nodrir i oxigenar estructures del globus ocular com la còrnia i el cristal·lí.

 

Hi ha varietats de glaucoma?

 

El glaucoma primari d'angle obert, és el més comú i representa un percentatge elevat dels casos de glaucoma. La pèrdua de la visió és progressiva però la majoria de glaucomes són asimptomàtics fins a fases avançades de la malaltia, però no tots. El glaucoma agut d'angle tancat passa quan la pressió de l'ull augmenta de manera sobtada en pacients amb angle estret. Alguns dels símptomes que sorgeixen són una sobtada visió borrosa, un dolor intens de l'ull i del cap, i visió de colors.

 

Quins són els tractaments pel glaucoma?

 

El glaucoma és una malaltia que no es detecta a simple vista i no es pateixen símptomes fins que la malaltia ja està desenvolupada. Per tant, la primera recomanació pel glaucoma és la prevenció, sobretot si es tenen antecedents. Una revisió anual oftalmològica permet, en moltes ocasions, detectar la malaltia en fases poc avançades.

 

Des de l'Institut Oftalmològic - Clínica de Girona realitzem diversos tractaments, sempre recomanats per l'especialista segons les necessitats de cada pacient.
 

  • Tractament hipotensor tòpic o sistèmic: tractaments farmacològics que redueixen la pressió intraocular
 
  • Trabeculoplàstia làser argó (TLA): És una tècnica la qual s'efectua amb làser argó. S'aplica el làser tèrmic al nivell de la trabècula pigmentada, a fi d'augmentar la via de drenatge de l'humor aquós i disminuir la pressió intraocular.
 
  • Iridectomia perifèrica amb làser Nd:YAG: Consisteix en realitzar, amb làser YAG, un foradet a l'iris per permetre el flux de l'humor aquós entre la càmera posterior i anterior. Es realitza en pacients que presenten una càmera estreta i per tant més risc de patir un glaucoma agut d’angle tancat, com a tractament preventiu.
 
  • Iridoplàstia làser argó: s'utilitza un làser amb efecte tèrmic que retreu l'iris perifèric a fi d'augmentar l'espai de l'angle de la càmera anterior. No és necessari entrar a quiròfan. Es realitza en glaucomes d'angle tancat o estret.
 
  • Cirurgia de la cataracta: consisteix en l'extracció del cristal·lí opac i la seva substitució per una lent intra-ocular clara, de la potència òptica que requereix el seu ull. Una vegada el cirurgià ha eliminat el contingut del cristal·lí respectant la seva curvatura (càpsula del cristal·lí), introdueix una lent intra-ocular plegable que es col·loca dins del sac capsular que allotjava prèviament el cristal·lí. És una tècnica molt ràpida i indolora, que no necessita anestèsia general (amb unes gotes de col·liri anestèsic són suficients) i la recuperació visual és molt ràpida. És especialment útil en pacients amb angle estret o tancat amb iridotomia Nd:YAG funcional amb problemes de pressió ocular mal controlada o disminució de l’espai angular.
 
  • Trabeculectomia: Es pot efectuar per al glaucoma d'angle obert o tancat. Consisteix a establir una comunicació entre la cambra anterior i l'espai subconjuntival a través d'una fístula quirúrgica regulada per un tapet escleral suturat que permet el flux de l'humor aquós. S'efectua amb anestèsia local (retrobulbar) i sedació. Tenim implants per controlar el lumen de la fístula i minimitzar la inflamació del procés, com són els implants Ex-Press P50 o els implants Xen, però que només són aptes per angles oberts.
 
  • Esclerectomia penetrant no perforant: Procediment quirúrgic alternatiu a la trabeculectomia pel tractament dels glaucomes d'angle obert. És un procediment menys agressiu i més segur que la trabeculectomia clàssica, amb menys risc de complicacions postoperatòries (hipotonia ocular, infeccions, inflamació, etc.). Requereix l'aplicació d'un implant intraescleral i en el postoperatori pot requerir-se d'una goniopunció amb làser Nd:YAG en la membrana trabeculodescemètica en alguns casos per estimular el drenatge d’humor aquós.
 
  • Implants de drenatge: S'utilitzen per al tractament de glaucomes secundaris o complexos quan fracassen les tècniques convencionals (trabeculectomia, esclerectomia profunda no perforant) i l'ull és encara viable. S'implanten sota anestèsia local i sedació. Els més utilitzats són la vàlvula d'Ahmed i la de Molteno.


Vols més informació sobre el Glaucoma? Doncs clica AQUÍ i trobaràs un video representatiu sobre el Glaucoma.

Tingues cura sempre de la teva salut visual i revisa't la vista!

Demana la teva cita online o contacta amb nosaltres!


 

 

06/03/2019