L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Queratocon

Bombament progressiu (ectàsia) de la còrnia en forma de con. Habitualment s'inicia a l'adolescència provocant un augment ràpid de la miopia i l'astigmatisme i una disminució progressiva de la visió sense ulleres.

Tractaments:
  1. En casos lleus i que no hi ha progressió, es realitzen controls o es corregeix la visió amb lents de contacte semirígides. En els casos que la còrnia es deforma cada cop més, cal realitzar cirurgia: crosslinking (3a), anells intraestromals (3b) o DALK (3c).