L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Queratitis

És una inflamació de la còrnia.
La queratitis pot aparèixer per diferents causes, però la més freqüent és per sequedat ocular, donant lloc a petites lesions a la capa més superficial de la còrnia. També és freqüent després d'una exposició solar elevada o per conjuntivitis severes.

Tractaments:

Es requereixen llàgrimes artificials i, a vegades, cal complementar-ho amb antiinflamatoris per tal de millorar la simptomatologia.