L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Tractament amb ORTO-K

OPTOMETRIA
Procediment no quirúrgic i reversible que utilitza lents de contacte rígides permeables al gas en ús nocturn, amb el propòsit de reduir la miopia i petits astigmatismes durant el dia, sense necessitat d'utilitzar ulleres o lents de contacte.
Tractament amb ORTO-K