L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Baixa visió

OPTOMETRIA
Ajudes òptiques visuals per pacients que presenten agudeses visuals tan baixes que els hi dificulten el desenvolupament normal de les seves activitats habituals. Poden ser telescopis, telelupes, lupes, filtres...
Baixa visió