L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Filtres especials

OPTOMETRIA
Lents oftàlmiques que permeten una millora de contrast, així com una major protecció enfront dels efectes nocius de la llum ultraviolada; molt important en pacients amb patologies retinianes. En general se'n fa ús per disminuir la sensació d'enlluernament.
 
Filtres especials