L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Monovisió

OPTOMETRIA
La monovisió és un recurs que permet veure en visió llunyana i propera sense necessitat de correcció òptica. Consisteix a enfocar l'ull dominant en visió llunyana, i el no dominant en visió propera; es pot realitzar amb cirurgia, lents de contacte i ulleres.
Monovisió