L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF B17356932
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Correcció òptica de la miopia amb ulleres o lents de contacte

OPTOMETRIA
La miopia es pot corregir amb lents oftàlmiques divergents (ulleres), així com amb lents de contacte del mateix tipus (ja siguin de material hidrogel, hidrogel de silicona, o bé lents rígides permeables al gas).
Correcció òptica de la miopia amb ulleres o lents de contacte
Patologies