L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Correcció òptica de la presbícia amb ulleres o lents de contacte

OPTOMETRIA
La presbícia es pot corregir amb lents oftàlmiques (convergents, bifocals o multifocals progressives), així com amb lents de contacte del mateix tipus (ja siguin de material hidrogel, hidrogel de silicona, o bé lents rígides permeables al gas).