L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Tractaments farmacològics

TRACTAMENTS TERAPÈUTICS
Algunes de les patologies de l’oftalmologia requereixen l’aplicació d’un tractament farmacològic, que en cada cas el metge receptarà el més adient segons la patologia. Entre els quals trobem:

1.     TOXINA BOTULINICA

2.     ANTIBIÒTICS I ANTIINFLAMATORIS

3.     COMPRIMITS D’ACETAZOLAMIDA

4.     FÀRMACS IMMUNOMODULADORS

5.     ALTRES