L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Fractura orbitària

TRACTAMENTS TERAPÈUTICS
Ruptura de la continuïtat del vorell orbitari pel que pot implicar visió doble per atrapament de la musculatura ocular. Sol requerir proves d’imatge i en alguns casos intervenció quirúrgica
Fractura orbitària