L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Teràpia fotodinàmica

TRACTAMENTS TERAPÈUTICS
Es realitza amb l'administració intravitrea del verteporfin. Un cop es distribueix el fàrmac pels vasos de la retina es procedeix a il·luminar la zona danyada de la retina amb una font de llum durant uns segons. És una tècnica segura que es realitza de forma ambulatòria. En administrar un fàrmac sensible a la llum es recomana que el pacient no rebi llum directa durant almenys 48 hores.
Teràpia fotodinàmica