L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Crioteràpia

TRACTAMENTS TERAPÈUTICS
És una de les tècniques més antigues per al tractament del despreniment de retina. Actualment es realitza en alguns casos associada a altres tècniques com la cirurgiaescleral. Es fa a quiròfan amb anestèsia local i de forma ambulatòria.