L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Iridotomia

TRACTAMENTS TERAPÈUTICS
Consisteix amb làser YAG realitzar un foradet a l'iris per permetre el flux del humor aquós entre la càmera posterior i anterior. Es realitza en pacients que presenten una càmera estreta i per tant més risc de patir un glaucoma agut.
Iridotomia
Patologies