L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Injeccions intravítries

TRACTAMENTS TERAPÈUTICS
Actualment el tractament amb injeccions intravitreas és d'elecció per la degeneració macular, alguns casos de retinopatia diabètica i oclusions vasculars de la retina entre altres problemes de retina. Es realitza sota anestèsia tòpica, amb les precaucions pertinents d'asèpsia i de forma ambulatòria. Els principals fàrmacs que posen actualment són: Eylea, Lucentis, Avastin i Ozurdex.