L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Trabeculoplàstia

TRACTAMENTS TERAPÈUTICS
S'efectua amb làser argó. Consisteix a efectuar làser tèrmic a nivel del trabecul pigmentat a fi d'augmentar la via de drenatge
Trabeculoplàstia