L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Iridoplàstia

TRACTAMENTS TERAPÈUTICS
S'efectua amb làser YAG. Consisteix a efectuar un làser amb efecte tèrmic que retrau l'iris perifèric a fi d'augmentar l'espai l'angle de la càmera anterior. La seva principal indicació és el glaucoma agut d'angle estret i l'iris plateau..
Iridoplàstia
Patologies