L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Capsulotomia

TRACTAMENTS TERAPÈUTICS
Conegut entre els pacients com la necessitat de netejar la lent intraocular. El que realment passa és que un temps després de la intervenció de cataracta amb implant intraocular, el sac on es posa la lent s'opacifica pel que es tradueix en una disminució de l'agudesa visual. Per recuperar la visió es realitza amb làser YAG el trencament d'aquesta càpsula per la zona central. No és una tècnica dolorosa i la recuperació visual és ràpida.