L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Cirurgia de l’estrabisme

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Consisteix en reforçar o afeblir un múscul.
Resecció: eliminar un segment del múscul per tensar-lo i per tan reforcem l’acció.
Retroinserció: desplaçar cap enrere la inserció muscular per afeblir-lo.

Cirurgia de l’estrabisme
Patologies