L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Descompressió orbitària

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Procediment quirúrgic per a la reducció de l’exoftalmos o protusió anterior de l'ull. La seva principal indicació és l'orbitopatia associada a la tiroides per exposició corneal, neuropatia òptica o bé orbitopatia inflamatòria no controlada. Es realitza sempre sota anestèsia general i pot ser només de greix o bé òssia amb lipectomia orbitària; en aquest darrer cas, s'extrauen una, dues o tres parets òssies orbitàries a fi de poder posicionar l'ull dintre de la cavitat orbitària. És un procediment d'elevada complexitat.
Descompressió orbitària
Patologies