L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Blefaroplàstia

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Cirurgia de la parpella de manera genèrica, però en la realitat aquest terme s'aplica a la cirurgia cosmètica ocular per a l'extracció de l'excés de pell a la parpella superior (dermatocalàsia) o de les bosses de la parpella inferior. Pot associar-se a cirurgia de la ptosi palpebral, cirurgia de la cella, lipectomia periocular, cantoplàstia/cantopèxia, píling químic, etc.