L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Reconstrucció de fons de sac

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Procediment associat en els casos d'anoftalmia, sobretot davant d'un síndrome postenucleació que no permet l'adaptació d'una pròtesi ocular extrínseca.