L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Implant orbitari secundari

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
En casos de complicacions dintre de l'anoftalmia (exposicions, infeccions, defectes de volum per implant insuficient). Consisteix en la col·locació d'una esfera a fi de corregir el defecte de volum existent. L'implant pot ser de silicona,polietilèpuros,hidroxiapatitaobioceràmica. Cirurgia d´elevada complexitat sota anestèsia general.