L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Reconstrucció orbitària

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Reconstrucció del volum orbitari i de la posició del globus ocular associada a traumatismes orbitaris principalment. Pot implicar l'ús d'implants autòlegs o heteròlegs o de fillers. Cirurgia d´elevada complexitat sota anestèsia general.