L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Exenteració

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
L'exenteració és un procediment quirúrgic que consisteix a extreure el contingut orbitari (parcialment o totalment) segons la localització del tumor intraocular o palpebral. Durant l'operació, el cirurgià extreu el contingut periocular i orbitari del pacient.