L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Evisceració

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
L'evisceració és un procediment quirúrgic que consisteix a extreure els continguts interns de l'ull conservant-ne l'escleròtica i els músculs. Durant l'operació, el cirurgià extreu el globus ocular del pacient conservant-ne l'escleròtica i els músculs i introdueix un implant de la mateixa mida al lloc que ocupava per evitar que la cavitat oftàlmica es quedi sense volum.