L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Cirurgia de retracció palpebral

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Procediments utilitzats amb la finalitat de disminuir la fenedura interpalpebral en el seu diàmetre vertical i així disminuir l'exposició corneal. Pot associar-se de l'ús de material autòleg/ heteròleg (tars, cartílag auricular, PTFE, goretex, ...).
Cirurgia de retracció palpebral