L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Cirurgia de l’orbitopatia tiroïdal

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Terme que engloba la cirurgia de l'exoftalmos (descompressió orbitària que pot ser només de greix o òssia, en aquesta última s'extreuen segments de les parets inferior, medial i/o lateral a fi de poder reduir l'exoftalmos), de la retracció palpebral o de l´estrabisme associat amb l'orbitopatia associada a la tiroides.
Cirurgia de l’orbitopatia tiroïdal
Patologies