L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Cirurgia de restauració de volum orbitari

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
En l'anoftàlmia i en les fractures orbitàries associada a enoftalmos. Consisteix a restablir el volum orbitari mitjançant l'ús d'implant autòlegs (greix, ós, cartílag...) o heteròlegs (goretex, PTFE, silicona...). Es realitza sota anestèsia general i és un procediment d'elevada complexitat.
Cirurgia de restauració de volum orbitari
Patologies