L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Cirurgia de tumor benigne i maligne

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Consisteix en l'exèresi de la tumoració i la reparació de l'estàtica palpebral sigui de manera directa o a través de penjolls o empelts. La peça quirúrgica-biopsia es remet per estudi anatomopatòlogic a fi de confirmar l'extirpació completa del tumor maligne.