L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Orbiculectomia

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Cirurgia de l'òrbita aplicada a la reparació de fractures orbitàries, biòpsies orbitàries diagnòstiques i/o terapèutiques o cirurgia de l'exoftalmos. Cirurgia d'elevada complexitat sota anestèsia general.
Orbiculectomia
Patologies