L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Cirurgia de l’exoftàlmia

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Reducció de l'ull a la seva posició natural dintre de l'òrbita mitjançant l'extracció de greix disminuint el contingut orbitari i/o extracció de les parets orbitàries a fi d'augmentar el continent. Es caracteritza per una elevada complexitat i s'efectua sota anestèsia general.
Cirurgia de l’exoftàlmia
Patologies