L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Cirurgia de ptosi

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Procediment sota anestèsia local (i en alguns casos, anestèsia general en cas de ptosi congènita a la infància) en el qual ja sigui via transcutània o transconjuntival s'efectua una reparació i/o resecció del múscul elevador i/o múscul de Muller al tars. En cas d'efectuar una suspensió al frontal es produeix una comunicació entre el múscul frontal i el traç superior a través de la inserció d'un material biocompatible (fàscia lata, fàscia temporal autòlogues o material sintètic com PTFE, goretex...).
Cirurgia de ptosi