L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Cirurgia d’entropi

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
En presentar la posició anòmala de la parpella cap a dins, pot ocasionar disconfort i lesions corneals degut el contacte de les pestanyes a la superfície ocular pel que sota anestèsia regional es realitza una cirurgia ambulatòria de sutures eversores de Quickert per la reposició de la parpella.

Altres cirurgies:
  1. Sutures eversores + tira tarsal.
  2. Reposició dels retractors via anterior o posterior.
  3. En cas de causa cicatricial, fractura tarsal + rotació terminal, divisió lamel·lar amb anteroposició lamel·la posterior +/- tira tarsal +/- empelt mucosa bucal.
Cirurgia d’entropi
Patologies