L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Dispositius de drenatge o vàlvules

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
S'utilitzen per al tractament de glaucomes secundaris o complexos quan fracassen les tècniques convencionals (trabeculectomia, esclerectomia profunda no perforant) i l'ull és encara viable. S'implanten sota anestèsia local i sedació. Els més utilitzats són l'implant de Molteno i la vàlvula d'Ahmed.
Dispositius de drenatge o vàlvules
Patologies