L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Esclerectomia profunda no perforant

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Procediment quirúrgic alternatiu a la trabeculectomia pel tractament dels glaucomes d'angle obert desenvolupada en l'última dècada. Es caracteritza per ser un procediment menys agressiu pel que fa a la potència en la reducció de la pressió intraocular i en l'aparició de complicacions postoperatòries immediates (hipotonia ocular). Requereix l'aplicació d'un implant intraescleral (Snopper, t-Flux...). En el postoperatori pot requerir-se d'una goniopunció amb làser YAG en la membrana trabeculodescemètica a fi d'aconseguir una pressió intraocular baixa a llarg termini.
Esclerectomia profunda no perforant
Patologies