L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Cirurgia escleral

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Es tracta de la tècnica que durant molts anys més s'ha fet servir per solucionar els despreniments de retina. Consisteix en la col·locació d'un cinturó de silicona al voltant de l'ull, de vegades també poden posar-se només una part de la circumferència. La cirurgia es realitza normalment amb anestèsia local amb una sedació suau i pot ser ambulatòria.