L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Vitrectomia

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
És la principal tècnica per la cirurgia dels problemes de retina. Consisteix en una mena de endoscòpia a la cavitat ocular. Mitjançant uns utensilis de mida molt petit i ferides molt petites (de vegades no necessiten ni tan sols punts de sutura per tancar), s'accedeix a la cavitat ocular. Un cop dintre la tècnica es pot combinar amb la realització de làser o amb la retirada d'una membrana epiretiniana, facilitar el tancament d'un forat macular o intercanvi per gas intraocular. La cirurgia es realitza normalment amb anestèsia local amb una sedació suau i pot ser ambulatòria.