L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Trasplantament de membrana amniòtica

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Cirurgia ambulatòria en la qual s'implanta un fragment de membrana amniòtica (teixit derivat de la capa interna de la placenta materna). Aquest teixit té importants factors antiinflamatoris i cicatritzants. Sobretot s'utilitza com a empelt o recobriment quan hi ha lesions corneals, però també es pot utilitzar per reconstruir alteracions conjuntivals.