L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Queratoplàstia o trasplantament corneal penetrant

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Cirurgia ambulatòria en la qual se substitueix tota la còrnia del pacient per una còrnia donant. S'aconsegueix una gran millora de l'agudesa visual, en recuperar la transparència de la còrnia.