L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Cirurgia del pterigi amb autoimplant conjuntival

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Sota anestèsia regional es realitza exèresis de la lesió conjuntival anomenada pterigi deixant lliure de lesió la esclera i la còrnea i s'extreu un empelt de conjuntiva superior habitualment del mateix ull i s'adhereix a l'esclera amb tissucol (adhesiu biològic) o amb sutures absorbibles.