L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Cirurgia del queratocon

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS

A.     Crosslinking

Cirurgia en la qual s'aplica una substància sobre la còrnia juntament amb unes radiacions ultravioletes, permetent enfortir-la i evitar la seva deformació. És un procés ràpid i segur que es realitza de forma ambulatòria.

B.     Anells intraestromals

Cirurgia ambulatòria consistent en implantar uns anells a dins de la còrnia, quan aquesta està deformada, moldejant i regularitzant així la seva forma.

C.     Trasplant corneal estroma anterior (DALK)

Cirurgia ambulatòria en la qual se substitueix la part anterior de la còrnia, conservant la capa més interna (endoteli). Es realitza durant la patologia afecta només les capes superficials de la còrnia (deformacions per queratocon, cicatrius corneals), permetent menys risc de rebuig corneal, donat que no substituïm l'endoteli.