L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF B17356932
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Cirurgia de la cataracta

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
L'únic tractament actual per a les Cataractes consisteix en l'extracció del Cristal·lí opac i la seva substitució per una Lent Intra-Ocular clara de la potència òptica que requereixi el seu ull. Per extreure el Cristal·lí opac, el cirurgià utilitza una tècnica anomenada Facoemulsificació. Aquesta tècnica comença amb una incisió microscòpica que es tancarà per si sola i a través de la qual s'introdueixen  instruments que descompon amb suavitat la Cataracta i l'aspira en fragments diminuts. Una vegada el cirurgià ha eliminat el contingut del Cristal·lí respectant la seva curvatura (càpsula del Cristal·lí), introdueix una Lent Intra-Ocular plegable que es col·loca dins del sac capsular que allotjava prèviament el Cristal·lí.

 La cirurgia del Cristal·lí, mitjançant Facoemulsificació, és actualment una tècnica:

1. Molt ràpida i indolora.
2. Que no necessita anestèsia general. Unes gotes de col·liri anestèsic són suficients.
3. Amb una recuperació visual molt ràpida.

La tecnologia actual en el disseny i fabricació de Lents Intra-Oculars permet, en casos seleccionats, la implantació de LENTS MULTIFOCALS i/o TÒRIQUES aprofitant la cirurgia d'extracció del Cristal·lí. Les Lents Intra-Oculars Multifocals i/o Tòriques estan dissenyades per permetre una visió sense ulleres tant de lluny com d'aprop. Són considerades actualment com una de les tècniques quirúrgiques més segures, precises i predictibles per al tractament de la PRESBÍCIA o VISTA CANSADA. El seu oftalmòleg li dirà si estan indicades en el seu cas.