L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Problemes estètics i signes de l’edat

Dermatocalàsia o excés de pell, ptosi palpebral o caiguda de les parpelles, ptosi de la cella, prolapse del greix orbitari o "bosses" palpebrals, solcs perioculars marcats, arrugues perioculars.

Tractaments:
  1. Blefaroplàstia superior/inferior
  2. Cantoplàstia
  3. Cirurgia de la ptosi
  4. Cirurgia de la cella (plàstia directe/indirecta, lífting coronal/temporal)
  5. Lipectomia orbitària
  6. Toxina botulínica
  7. Pílings químics
  8. Fillers.