L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Paràlisi facial

Definició: Paràlisis de Bell és la neuropatia facial més freqüent. Es manifesta per dificultat d'ocluir - tancar l'ull (lagoftalmo). Pot produir queratopatia, pèrdua de visió.
 
Tractaments:
  1. Llàgrimes artificials tòpiques a intervals regulars de dia i amb ungüent a la nit.
  2. Oclusió sobretot  a la nit, per mantenir el camp humit.
  3. Tarsorrafia (23)
  4. Toxina Botulínica (51)
  5. Col·locació de peces d'or a la parpella superior