L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Ambliopia o “ull gandul”

Definició: és la falta de desenvolupament de la visió que no es corregeix amb ulleres. És important fer la primera visita en els nens als 3 anys per poder diagnosticar-la, ja que si es tracta a temps, té solució.

Tractaments:

1. Correcció de la seva causa (estrabisme, defecte de refracció...)
2. Forçar l'ull gandul  que faci la seva funció, anul·lant la visió de l'ull sa.

 
Ambliopia o “ull gandul”