L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF B17356932
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Astigmatisme

Definició: Error refractiu causat per una toricitat (no esfericitat) dels diòptrics oculars, és a dir, una diferència de curvatura entre dos meridians perpendiculars de la còrnia. Les persones que experimenten aquest defecte presenten visió distorsionada a totes les distàncies. Normalment és estable durant tota la vida i pot anar acompanyat de miopia o hipermetropia.

Tractaments: 2a, 2b, 2c, 52