L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Presbícia o vista cansada

Definició:
Error refractiu causat per la pèrdua d'elasticitat del cristal·lí i els músculs que l'envolten. Les persones que experimenten aquest defecte presenten visió borrosa propera acompanyada de cansament ocular, i el símptoma més comú és haver d'allunyar el punt de lectura. Sol aparèixer a partir dels 45 anys.

Tractaments: 2c, 53, 56