L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF B17356932
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Miopia

Definició:
Error refractiu causat principalment per una longitud gran de l'ull, provocant un desenfocament de la imatge a la retina. Les persones que experimenten aquest defecte tenen visió borrosa llunyana i bona visió propera.

Tractaments: 2a, 2b, 2c, 54, 59